Τι θα συμβεί μετά τη λήξη των ΣΣΕ στις 14/2/2013;


Αβεβαιότητα επικρατεί στις τάξεις χιλιάδων εργαζομένων των οποίων οι κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας λήγουν στις 14/2/2013. Βέβαια για να ακριβολογούμε, αγωνιούν οι εργαζόμενοι εκείνοι που έτυχε να ανήκουν σε υποχρεωτική, δεσμευτική σύμβαση, ή εκείνοι που παραμένουν και να αμείβονται ακόμη με κάποια κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ και δεν έχουν υπογράψει ατομικές συμβάσεις με μειωμένους μισθούς, όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των εργαζομένων σήμερα, ύστερα από τις ρυθμίσεις του Ν.4046/2012 και των σχετικών διατάξεων, με τις οποίες στην ουσία καταργούνται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Τι πρόκειται λοιπόν να συμβεί μετά  τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων στις 14/2/2013;

α. Μετά την 14/2/2013, ακολουθεί το διάστημα της τρίμηνης μετενέργειας, δηλαδή μέχρι 14/5/2013. Η μετενέργεια ως γνωστόν μειώθηκε από τους έξι μήνες στους τρείς με το Ν.4046/2012 και την την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

β. Στο διάστημα της τρίμηνης μετενέργειας, συνεχίζουν να ισχύουν οι μισθολογικοί και θεσμικοί  όροι της ΣΣΕ για τους παλιούς εργαζόμενους. 

γ. Για τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν κατά το διάστημα της μετενέργειας, ισχύουν τα παρακάτω:
1.    Αν η ΣΣΕ είχε κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, τότε οι όροι της θα ισχύουν και για τους νεοπροσληφθέντες εντός του τριμήνου της μετενέργειας
2.    Αν εργοδότης και εργαζόμενος είναι μέλη των συμβαλλομένων στην ΣΣΕ συνδικαλιστικών – επαγγελματικών οργανώσεων, τότε η ΣΣΕ καθίσταται δεσμευτική ως προς την τήρησή της και για τους νεοπροσληφθέντες στο τρίμηνο της μετενέργειας.
3.    Εφόσον εργοδότης και εργαζόμενος (ή ο ένας εξ αυτών)  δεν είναι μέλη των συμβαλλομένων στην ΣΣΕ συνδικαλιστικών – επαγγελματικών οργανώσεων, τότε η ΣΣΕ δεν είναι δεσμευτική, οπότε υπάρχει η δυνατότητα σύναψης ατομικής σύμβασης με το μισθό να καθορίζεται ελεύθερα μέχρι  και τα όρια της ΕΓΣΣΕ.

Μετά τη λήξη και της τρίμηνης μετενέργειας και εφόσον κατά το διάστημα αυτό δεν συναφθεί νέα ΣΣΕ, έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να επαναπροσδιορίσει μονομερώς το μισθό, παίρνοντας τον βασικό μισθό της ΣΣΕ που έληξε, τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον προβλεπόταν από αυτή τη ΣΣΕ, εκτός κι αν υπάρχει επικάλυψη από άλλη  υποχρεωτική ΣΣΕ η οποία πρέπει να τηρηθεί.

β. Με  συμφωνία εργοδότη και  εργαζομένων, μπορούν να συναφθούν νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας με μισθούς μέχρι και τα όρια των νομοθετικώς καθορισμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων της ΕΓΣΣΕ, όπως φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες.ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒAΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ (5%)
ΣΥΝΟΛΟ
0- 3
26,18
0
26,18
3-6
26,18
1,31
27,49
6-9
26,18
2,62
28,8
9-12
26,18
3,93
30,11
12-15
26,18
5,24
31,42
15-18
26,18
6,55
32,73
18-ΑΝΩ
26,18
7,85
34,03

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ MΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒAΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ (5%)
ΣΥΝΟΛΟ
0- 3
22,83
0
22,83
3-6
22,83
1,14
23,97
6- ΑΝΩ
22,83
2,28
25,11
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ (10%)
ΣΥΝΟΛΟ
0- 3
586,08
0
586,08
3-6
586,08
58,61
644,69
6-9
586,08
117,22
703,3
9-ΑΝΩ
586,08
175,82
761,9

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ (10%)
ΣΥΝΟΛΟ 
0- 3
510,95
0
510,95
3- ΑΝΩ
510,95
51,1
562,05

 Όπως θα παρατηρήσατε, οι παραπάνω πίνακες περιλαμβάνουν μόνο προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας. Οι προσαυξήσεις αυτές καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την υπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι 14/2/2012.
Εκτός της προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, ενώ στο ερώτημα αν θα πρέπει να δοθεί το επίδομα γάμου, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις.
α. Εργοδότες - επιχειρήσεις που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., συνεχίζουν να δεσμεύονται τόσο από τους μη μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ , άρα συνεχίζουν να καταβάλλουν το επίδομα γάμου (Ν.4093/2012). 

β. Εργοδότες – επιχειρήσεις, που δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους μη μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, αλλά δεν δεσμεύονται, από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, συνεπώς δεν δεσμεύονται  και στη συνέχιση καταβολής του επιδόματος γάμου, μπορούν όμως οικιοθελώς να συνεχίσουν την καταβολή του.

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος


Αν σας άρεσε,πατήστε

Κοινοποιήστε το

Στο Google+

Μπείτε στη παρέα του Αλητάκου, απλά πατώντας "like"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...