Νέες εφαρμογές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή εργασιακών εντύπων

Νέες εφαρμογές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή εργασιακών εντύπων
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37917/122/25.8.15 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, οι εργοδότες  που τους  έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη), ή  είχαν απογραφεί, αρχικά, στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με λάθος ΑΦΜ και στη συνέχεια,  παρόλο που είχε  πραγματοποιηθεί σχετική διόρθωση του ΑΦΜ στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν καθίστατο εφικτή η πρόσβαση και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικού συγχρονισμού των δύο συστημάτων, θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά από 1η Οκτωβρίου 2015, ηλεκτρονικά τα εργασιακά έντυπα που προβλέπονται στην ΥΑ 29502/85/1-9-2014 και όχι με προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εργοδότες από 02-09-2015 θα έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ, ισχυουσών των καθοριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις προθεσμιών, ενώ από την Πέμπτη 01-10-2015, θα εφαρμόζεται πλέον υποχρεωτικά και γι' αυτούς η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής. 

Συνεπώς, από την 01-10-2015, οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ παύουν για τις ανωτέρω περιπτώσεις εργοδοτών να δέχονται τα αντίστοιχα έντυπα αρμοδιότητάς τους με προσέλευση στην υπηρεσία, πλην των περιπτώσεων παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών (άρθρο 4, παρ. στ' της υπ' αριθ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Δείτε την εγκύκλιο 37917/122/25.8.15


Αν σας άρεσε,πατήστε

Κοινοποιήστε το

Στο Google+

Μπείτε στη παρέα του Αλητάκου, απλά πατώντας "like"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...