Απογραφή συνταξιούχων Τομέων του ΟΑΕΕ (ΤΑΝΤΠ, ΤΕΑΑ,ΤΕΑΠΥΚ)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών γνωρίζει στους συνταξιούχους του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ), ότι θα διενεργηθεί η απογραφή τους, με φυσική παρουσία, η οποία θα διαρκέσει από 1/2/2013 έως και 15/2/2013.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική και απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του συνταξιούχου στο Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα) ή ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός του. Οι εξαιρούμενοι από τη διαδικασία προσέλευσης θα απογραφούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, για μεν την Αττική στα γραφεία των Τομέων (ΤΑΝΤΠ: Ακτή Μιαούλη 17-19, ΤΕΑΑ: Λέκκα 22, ΤΕΑΠΥΚ: Μαμούρη 14), για δε την λοιπή χώρα, στα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι, από τα κατά τόπους γραφεία και την ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ.

Παράλειψη απογραφής συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.

Αν σας άρεσε,πατήστε

Κοινοποιήστε το

Στο Google+

Μπείτε στη παρέα του Αλητάκου, απλά πατώντας "like"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...