Σε υποχρεωτική εφαρμογή απο 1ης Μαρτίου το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής του πίνακα προσωπικού και άλλων εργασιακών εγγράφων

Τίθεται υποχρεωτικά σε εφαρμογή από 01/03/2013, η ηλεκτρονική υποβολή των πινάκων προσωπικού - ωρών εργασίας και προγραμμάτων εργασίας, υποχρεωτικά σύμφωνα με την Υ.Α. 17227/32/22-8-2012 ΦΕΚ 2346/Β/22-8-12.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, τα έντυπα τα οποία κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, είναι :

Αναγγελία πρόσληψης
Πίνακας προσωπικού
Αναγγελία οικοιοθελούς αποχώρησης
Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου/έργου
Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης για όλες τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το Ν.4093/12 ΙΑ.13. (Δείτε σχετ. ανάρτηση εδώ)

Δείτε  επίσης  εδώ τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας για την ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού

www.ergasiaka-gr.net

Αν σας άρεσε,πατήστε

Κοινοποιήστε το

Στο Google+

Μπείτε στη παρέα του Αλητάκου, απλά πατώντας "like"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...