Δημοσιεύθηκε η 2η προκήρυξη για επιχορήγηση μικρών επιχειρήσεων απο το πρόγραμμα LEADER. Υποβολή προτάσεων μέχρι 20/3/2013

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 95% και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 5%.
Στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής, για την πλήρη ενημέρωση των τοπικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου οργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, παρουσίασης των δράσεων της προκήρυξης, των επιχειρήσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κλπ. στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Δ/νση: Κορωναίου 9, Ηράκλειο), την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 στις 18.30.
Περισσότερες πληροφορίες, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (Αρχάνες), Τμήμα LEADER (τηλ.: 2810753320, 2810753301) ή στο www.anher.gr.

Αν σας άρεσε,πατήστε

Κοινοποιήστε το

Στο Google+

Μπείτε στη παρέα του Αλητάκου, απλά πατώντας "like"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...